Identiteit

Op de basisscholen en de peuterspeelzaal van de vereniging is de Bijbel als het Woord van God, opgevat overeenkomstig de Drie formulieren van Enigheid, het centrum van het onderwijs en dient het gedrag te bepalen van leerlingen en leerkrachten. 
 
Het is onze roeping dat de leerlingen op de Basisscholen met de Bijbel leren bouwen op het enige fundament Jezus Christus. Ook voor hen is het belangrijk te komen tot de belijdenis: Alleen in Zijn handen is mijn leven waardevol en door Zijn genade veilig en rotsvast verankerd.
 
Op onze scholen wordt steeds meer adaptief onderwijs gegeven. Dat betekent dat er steeds meer rekening gehouden wordt met de verschillen tussen leerlingen. Elk kind is namelijk een uniek schepsel van God met ontvangen gaven en talenten. De taak van de Christelijke basisschool is om mee te mogen werken aan de ontwikkeling van de gaven en talenten van elke individuele leerling.
CNS Putten, 2011
Realisatie: Anyway Internet