Management-structuur

Uitvoerend bestuur:
 
Dhr. C.J.Visser
directeur-bestuurder
 
Dhr. L. Hubregtse
directeur-bestuurder
 
 
Lokatie-directeuren:
 
Dhr. H.A. van Veldhuizen
directeur "Bij de Bron"
 
Dhr. G.W. van den Noort
directeur "De Schuilplaats"
 
Dhr. D.G.C. Klaassen
directeur "De Akker"  
 
Dhr. A.Selles
directeur "Ichthusschool"
 
Dhr. H. de Graaf
waarnemend directeur "Huinen" 
 
Mevr. J.C. Beijer-Gerritsen
directeur "Steenenkamer" en "Diermen"
 
Dhr. H.A. van Veldhuizen
directeur "van Damschool"
 
Dhr. W.H.C. Loedeman
directeur "Pr.Willem Alexander" Uddel
 
 
 
 

CNS Putten, 2011
Realisatie: Anyway Internet