De Peuterspeelzaal ´t ZwaluwennestDe christelijke peuterspeelzaal 't Zwaluwennest is sinds oktober 1982 een
onderdeel van de vereniging en is gehuisvest naast de bibliotheek en
de basisschool 'Bij de Bron.'

De dependance is gehuisvest in een nieuw gebouw naast 'De Schuilplaats'
(in de wijk Husselerveld-Bijsteren)

 • Wij hebben in het centrum van Putten en in Husselerveld een goede en gezellige accommodatie om opvang aan peuters te bieden.
 • We hebben een professioneel, enthousiast en gezellig team van goed
  opgeleide leidsters.
 • Er is nagedacht over hoe wij de peuters het best kunnen begeleiden
  en dat hebben we vastgelegd in een pedagogisch werkplan. Daarin
  is ook onze identiteit verwoord van waaruit wij werken.
 • Sinds 2003 werken we met het 'Puttens Kindvolgsysteem' en stimuleren wij de ontwikkeling van de peuters.
 • De taalontwikkeling bij peuters is erg belangrijk. Spelenderwijs bieden
  wij veel taal aan. Wij werken met het 'lk-ben-Bas' project.
 • Wij hebben ervoor gekozen om de groepen klein te houden ( 16 peuters
  in een groep met een leidster en een vrijwilligster).
   
Wij zijn van maandag t/m vrijdag geopend. Op woensdag en vrijdag
alleen 's morgens.

De peuterspeelzaal staat open voor peuters van 2 tot 4 jaar. Alle peuters
mogen 2 ochtenden komen en zoveel middagen als de ouders wensen.

Mocht u op de peuterspeelzaal willen kijken voordat u uw kind wilt
opgeven, dan kan dat natuurlijk. U kunt daarvoor een afspraak maken
met de hoofdleidster. U bent samen met uw peuter van harte welkom!
 

 
Brinkstraat 58, 3881 BT Putten, tel.0341-358158
 
KAART kopieer en plak: 3881 BT
 
www.zwaluwennest.nl zwaluwennest@solcon.nl
 
Hoofdleidster: mw. A. Stoffer-van Beek, Papiermakerstraat 24,
3881 BL Putten, tel. 0341-355101
Dependance: BmdB “De Schuilplaats”, Verzetslaan 17, 3882 HH
tel. 0341-429558
 
 

 

CNS Putten, 2011
Realisatie: Anyway Internet