De Akker

 


 

De school staat in de wijk 'Op het Veld'. Dit is een wijk waarin veel jonge
gezinnen zijn komen wonen.
In 1973 werd de school gebouwd naast de kleuterschool "De Wildzang" .
In 1985 zijn wij samen verder gegaan als: Basisschool met de Bijbel
"De Akker". Het gebouw is van binnen en buiten vernieuwd en voldoet
aan alle eisen voor onderwijs van deze tijd. De pleinen voor de kleuters en
groep 3 t/m 8 zijn gescheiden en voorzien van fraaie speeltoestellen.
De school wordt jaarlijks bezocht door ruim 200 leerlingen, verdeeld over
9 groepen.


Waar staat onze school voor?
In ons onderwijs gaan wij ervan uit dat elk kind een uniek schepsel is en
daarom hechten wij veel waarde aan:

 • De eigen gaven en talenten van leerlingen.
 • Het betekenisvolleren en bevorderen van natuurlijke nieuwsgierigheid.
Wij vinden aandacht voor de relatie met God, de ander en jezelf
belangrijk en daarom leren wij de kinderen hoe zij God mogen dienen
en hulpvaardig te zijn voor de ander en wij stimuleren:
 • Delen en samenwerken met elkaar als verantwoordelijkheid van leerlingen.
 • Zelfstandigheid en zelfvertrouwen van de leerlingen.
Wat kunt u nog meer van ons verwachten?
 • Wij betrekken ouders bij de school en werken intensief samen
  met OC en MR.
 • Wij geven het gebruik van computers een vaste plaats in ons
  onderwijs.
 • Wij bieden eengoede zorgstructuur met aandacht voor alle kinderen.
 • Wij werken met moderne, eigentijdse methodes.
Zo geven wij inhoud aan onze missie "Groeien op goede grond".
Jac. Catsstraat 70-72, 3881 XR Putten, tel: 0341-353541   KAART
 www.bmdbdeakker.nl   info@bmdbdeakker.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CNS Putten, 2011
Realisatie: Anyway Internet