Van Damschool

In het dorp, ten oosten van de Voorthuizerstraat, staat sinds 1951 de
Van Damschool.
Het schoolgebouw is gerenoveerd en er heerst een plezierige werksfeer.
Dagelijks bezoeken ongeveer 120 kinderen onze school.

Zoals de naam van de school aangeeft, wordt er Christelijk onderwijs
gegeven. De Bijbel is bepalend voor de inhoud van het onderwijs en de
omgang tussen alle betrokkenen op de school.


Waar staat onze school voor?

 • Door de grootte van de school kennen de leerkrachten alle kinderen
  en gezinnen.
 • De leerresultaten worden in kaart gebracht, zodat er een goed
  leerlingvolgsysteem aanwezig is.
 • Er is veel aandacht voor de 'zorgleerling'.
 • Het gebruik van de computer heeft een belangrijke plaats binnen ons
  lesgeven.
 • De school bouwt aan 'Adaptief Onderwijs'. Dat wil zeggen dat
  wij rekening houden met de verschillen tussen de leerlingen en dat er
  steeds meer afgestemd wordt op de individuele leerling.
 • Ouders zijn positief betrokken bij de activiteiten van de school.
 • Er is een goede samenwerking tussen team en oudergeledingen,
  zoals oudercommissie en medezeggenschapsraad.

U bent altijd van harte welkom voor een bezoek en/of eengesprek


Van Damstraat 10, 3881 JC Putten, tel: 0341-352702     KAART
www.vandamschool.nl  school@vandamschool.nl
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNS Putten, 2011
Realisatie: Anyway Internet